ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการ ก่อสร้างถนน ศคล. ซอยแสนสวาสดิ์พัฒนา

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการ ก่อสร้างถนน ศคล. ซอยแสนสวาสดิ์พัฒนา

0

สรุปผลการดำเนืนการจัดซื้อจ้างในรอบเดื่อน กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ.

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สคล. ซอยใต้โรงสีไฟ

Posted by:

0

ประกาศ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำจำปี 2561 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

Posted by:

0

ประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชัน 7 ห้องเรียน รร. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

Posted by:

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) จำนวน3 โครงการ

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) จำนวน 3 โครงการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

0

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

0
Page 1 of 3 123