“วันท้องถิ่นไทย” ประจําปี 2560

Posted by:

“วันท้องถิ่นไทย” ประจําปี  ๒๕๖๐
ขอเชิญชวนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

17309029_1261201877326282_1959956036162231732_n

0
Page 2 of 2 12