ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0

Add a Comment